မဟာကာႀကံဆစ္္ပင္၏ ေဆးဖက္၀င္အသံုး

မဟာကာႀကံဆစ္္ပင္၏ ေဆးဖက္၀င္အသံုး

မဟာကာႀကံဆစ္္

ႏြယ္ျမက္သစ္ပင္ ေဆးဖက္၀င္သည္ ဟူေသာစကားအရ ျမန္မာ့ေဆးပင္အစြမ္း အံမခန္္း မ်ားစြာထဲမွ ေဆးပင္တမ်ိဳးႏွင့္ မိိတ္ဆက္ေပးရလၽွင္မဟာကာ ႀကံဆစ္ဟုေခၚေသာ နဂါးၿမီးရြက္ ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။

မဟာကာႀကံဆစ္ ဟုေခၚေသာ ထိုေဆးပင္ဧ။္ အရြက္မ်ားသည္ ခပ္ရွည္ရွည္ျဖစ္၍ အေၾကာအစင္းမ်ားရွိသည္။ ရိုးတံတြင္္ အဆစ္ကေလး မ်ားပါရွိၿပီး ထိုအဆစ္မ်ားမွ အရြက္ထြက္ေပၚကာ အရြက္ဧ။္ အလယ္ သို႔မဟုတ္ ေအာက္ေျခစြန္းစြန္းတြင္ အမည္းစက္ ကေလးမ်ား ရွိတတ္သည္။

အပြင့္မွာ ေသးေသးႏွင့္ ျဖဴျဖဴ ရွိၿပီး အသီးမွာ အနက္ေရာင္ရွိ၍ ခပ္ေသးေသးျဖစ္သည္။ ခ်ဳံႏြယ္ပင္ တမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး စိုိစြတ္ေသာ ေနရာတြင္ ေပါက္ေရာက္ခါ ေနရာအႏွံ့အျပားတြင္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။

မိတ္ေဆြတိုိ႔တြင္ ေလးဘက္နာ ေရာဂါမ်ား ၊ ေျခဆစ္ ၊လက္ဆစ္ မ်ား နာက်င္ ကိုက္ခဲေသာ ေရာဂါမ်ားခံစားၾကဳံေတြ႕ ေနရပါက မဟာႀကံဆစ္ အရြက္ကိုိ ထုေထာင္းခါ အရည္ညစ္၍ လိမ္းက်ံေစၿပီး အဖတ္မ်ားကို အုံထားေပး၍ ေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။

အေကာင္းဆုံးက အိိပ္ယာ၀င္ခါနီးတြင္ အ၀တ္ျဖင့္ စည္းေပးပါက ပို၍ေကာင္းပါသည္။ အဖတ္မ်ား ေျခာက္သြားသည္ႏွင့္ ကိုက္ခဲေနေသာ ဒဏ္ရာမ်ားယူပစ္သလိုိ ေပ်ာက္ကင္းခ်မ္းသာ ေစပါသည္။ထို႔အျပင္ ဒူးနာ၍ လမ္းမေလၽွာက္ နိုင္ျဖစ္ေန ပါကလည္း အရြက္အရိုးတို႔ကို ထုေထာင္း၍ အ၀တ္ျဖင့္ စည္းေႏွာင္၍ အုံထားေပးလၽွင္ သက္သာေပ်ာက္ ကင္းပါသည္။

ထိုိ႔ေနာက္ ရင္က်ပ္ျခင္္း ၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း ၊ စေသာ အဆုတ္ေရာဂါမ်ား ကိုလည္းေကာင္း ၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ ၊ အသားဝါေရာဂါ ၊ အသည္းေရာဂါ ၊ဆီးခ်ဳပ္ျခင္း ၊ ဆီးက်င္ျခင္း ၊ ဆီးနည္းျခင္း ၊ ဆီးဝါျခင္း၊ စေသာ ဆီးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားကို လည္းေကာင္း ၊ ၀မ္းကိုက္ျခင္း ၊ ၀မ္းေလၽွာျခင္း စေသာ ၀မ္းေရာဂါမ်ားကို လည္းေကာင္း ၊ အသည္းေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ ေဖာေရာင္ျခင္း ကိုလည္းေကာင္း ခံစားေနရပါက မဟာကာ ႀကံဆစ္ ရြက္မ်ားကို ျပဳတ္၍ ေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။ တခ်ိဳ႕က သၾကားထည့္၍ ေသာက္သုံးပါသည္ ။

တခ်ိဳ႕က ၄င္းအရြက္မ်ားကိုိ အေျခာက္လွန္းထားကာ ေရေႏြးထဲတြင္ လက္ဖက္ေျခာက္အစား ၄င္းအရြက္ေျခာက္မ်ားကို ထည့္၍ေသာက္ ၾကပါသည္။ တခ်ိဳ႕က ထိုိအရြက္အား သုတ္စားတတ္ ၾကပါေသးသည္။

အနာမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ အနာစိိမ္း ၊ ယားနာ ၊ ခူနာ ႏွင့္ ထိိခိုက္ဒဏ္ရာ အနာမွန္သမၽွ ရွိပါက ထို မဟာကာ ႀကံဆစ္ဧ။္ အရြက္ကို ထုေထာင္း၍ ထိုအနာေပၚတြင္ အုံေပးထားပါက ျပည္ေပါက္၍ အသားႏု တက္လာကာ အနာအျမန္ေပ်ာက္ကင္း ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ေယာင္ယမ္းကာ ျပည္တည္၍ ခြဲထုတ္ပစ္ရမည့္ အနာမ်ားကို ၄င္းအရြက္ အုံေပးထားျခင္းျဖင့္ ေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။

ထို႔အျပင္ ငါးအရိုးစူးျခင္း ၊ ကင္းကိုက္ျခင္း ၊ ျခင္ကိုက္ျခင္း ၊ ပ်ားတုတ္ျခင္း ၊ ပုရြက္ဆိတ္ နီကိုက္ျခင္း၊ ေခြးကိုက္ျခင္း ၊ သံစူးျခင္း ၊ ဓားရွျခင္း ၊ကဲ့သို႔ေသာ ထိခိုိက္ရွနာမ်ားႏွင့္ အဆိပ္ျဖစ္ ေစတတ္ေသာ ဒဏ္ရာမွန္ သမၽွကိုလည္း ထိုမဟာကာ ႀကံဆစ္အရြက္ကို အရည္ညစ္၍ လိမ္းေပးလၽွင္အျမန္ေပ်ာက္ကင္း သြားပါသည္။ ငါးအရိုးစူးျခင္းတြင္ ငါးက်ီးငါးဧ။္ အရိုးစူးမိပါက ေပါ့ဆလၽွင္ အသက္အႏၲရယ္ပင္ ၾကဳံေတြ႕ရ တတ္ပါသည္။ ထိုငါးက်ီးရိုး စုးမိပါက စူးမိေသာ ေနရာသို႔ မဟာကာ ႀကံဆစ္ရြက္အရည္ကို သုတ္လိမ္းေပးပါက မိနစ္ပိုင္း အတြင္း လုံး၀ ေပ်ာက္ကင္းပါသည္။

ဆီပူေလာင္ျခင္း ၊ ေရေႏြးပူေလာင္ျခင္း ၊ စေသာ အပူေလာင္ျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း အရြက္ကို ထုေထာင္း၍ သုတ္လိမ္းေပးပါက အမာရြတ္ပင္မထင္ေတာ့ဘဲ အျမန္ေပ်ာက္ကင္္း သြားတတ္ပါသည္။ သြားကိုက္ ၊ နားကိုက္ မ်ားျဖစ္လၽွင္လည္း မဟာႀကံဆစ္ အရြက္အ၇ည္ကို ညစ္ထည့္၍ အဖတ္ကို ကိုက္ေနေသာ ေနရာ၌ ငုံထား အုံထားေပးလၽွင္ ေပ်ာက္ကင္း ပါေသးသည္။

ထိုမဟာကာ ႀကံဆစ္အရြက္ျပဳတ္ရည္ကို ေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေမာပန္းမွု ႏွင့္ နာက်င္မွု ေဝဒနာမ်ား ေပ်ာက္ကင္းကာ ယခင္ကထက္ ကိုိယ္ခႏၶာ ေပါ့ပါး သြက္လက္လာေသာ လက္ေတြ႕အက်ိဳးထူး ရရွိေစပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ ေရာဂါမွန္သမၽွကို အျမန္ေပ်ာက္ကင္းေသာ မဟာကာ ႀကံဆစ္ ေဆးပင္ကို နဂါးၿမီး ဟုေခၚဆိုၾကၿပီး တခ်ိဳ႕ကလည္း နတ္ေဆးပင္ ဟု ေခၚဆိုၾကပါသည္။

တိုင္္းရင္းေဆး ေဆြးေႏြးခန္း

Unicode

မဟာကာကြံဆစ်ပင်၏ ဆေးဖက်ဝင်အသုံး

မဟာကာကြံဆစ်

နွယ်မြက်သစ်ပင် ဆေးဖက်ဝင်သည် ဟူသောစကားအရ မြန်မာ့ဆေးပင်အစွမ်း အံမခန်း များစွာထဲမှ ဆေးပင်တမျိုးနှင့် မိတ်ဆက်ပေးရလျှင်မဟာကာ ကြံဆစ်ဟုခေါ်သော နဂါးမြီးရွက် နှင့် မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။

မဟာကာကြံဆစ် ဟုခေါ်သော ထိုဆေးပင်ဧ။် အရွက်များသည် ခပ်ရှည်ရှည်ဖြစ်၍ အကြောအစင်းများရှိသည်။ ရိုးတံတွင် အဆစ်ကလေး များပါရှိပြီး ထိုအဆစ်များမှ အရွက်ထွက်ပေါ်ကာ အရွက်ဧ။် အလယ် သို့မဟုတ် အောက်ခြေစွန်းစွန်းတွင် အမည်းစက် ကလေးများ ရှိတတ်သည်။

အပွင့်မှာ သေးသေးနှင့် ဖြူဖြူ ရှိပြီး အသီးမှာ အနက်ရောင်ရှိ၍ ခပ်သေးသေးဖြစ်သည်။ ချုံနွယ်ပင် တမျိုးဖြစ်ပြီး စိုစွတ်သော နေရာတွင် ပေါက်ရောက်ခါ နေရာအနှံ့အပြားတွင် တွေ့ရှိရပါသည်။

မိတ်ဆွေတို့တွင် လေးဘက်နာ ရောဂါများ ၊ ခြေဆစ် ၊လက်ဆစ် များ နာကျင် ကိုက်ခဲသော ရောဂါများခံစားကြုံတွေ့ နေရပါက မဟာကြံဆစ် အရွက်ကို ထုထောင်းခါ အရည်ညစ်၍ လိမ်းကျံစေပြီး အဖတ်များကို အုံထားပေး၍ ပျောက်ကင်းစေပါသည်။

အကောင်းဆုံးက အိပ်ယာဝင်ခါနီးတွင် အဝတ်ဖြင့် စည်းပေးပါက ပို၍ကောင်းပါသည်။ အဖတ်များ ခြောက်သွားသည်နှင့် ကိုက်ခဲနေသော ဒဏ်ရာများယူပစ်သလို ပျောက်ကင်းချမ်းသာ စေပါသည်။ထို့အပြင် ဒူးနာ၍ လမ်းမလျှောက် နိုင်ဖြစ်နေ ပါကလည်း အရွက်အရိုးတို့ကို ထုထောင်း၍ အဝတ်ဖြင့် စည်းနှောင်၍ အုံထားပေးလျှင် သက်သာပျောက် ကင်းပါသည်။

ထို့နောက် ရင်ကျပ်ခြင်း ၊ ချောင်းဆိုးခြင်း ၊ စသော အဆုတ်ရောဂါများ ကိုလည်းကောင်း ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ ၊ အသားဝါရောဂါ ၊ အသည်းရောဂါ ၊ဆီးချုပ်ခြင်း ၊ ဆီးကျင်ခြင်း ၊ ဆီးနည်းခြင်း ၊ ဆီးဝါခြင်း၊ စသော ဆီးနှင့်ပတ်သတ်သော ရောဂါများကို လည်းကောင်း ၊ ဝမ်းကိုက်ခြင်း ၊ ဝမ်းလျှောခြင်း စသော ဝမ်းရောဂါများကို လည်းကောင်း ၊ အသည်းကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် ဖောရောင်ခြင်း ကိုလည်းကောင်း ခံစားနေရပါက မဟာကာ ကြံဆစ် ရွက်များကို ပြုတ်၍ သောက်ပေးခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်းစေပါသည်။ တချို့က သကြားထည့်၍ သောက်သုံးပါသည် ။

တချို့က ၎င်းအရွက်များကို အခြောက်လှန်းထားကာ ရေနွေးထဲတွင် လက်ဖက်ခြောက်အစား ၎င်းအရွက်ခြောက်များကို ထည့်၍သောက် ကြပါသည်။ တချို့က ထိုအရွက်အား သုတ်စားတတ် ကြပါသေးသည်။

အနာများ ဖြစ်ကြသော အနာစိမ်း ၊ ယားနာ ၊ ခူနာ နှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ အနာမှန်သမျှ ရှိပါက ထို မဟာကာ ကြံဆစ်ဧ။် အရွက်ကို ထုထောင်း၍ ထိုအနာပေါ်တွင် အုံပေးထားပါက ပြည်ပေါက်၍ အသားနု တက်လာကာ အနာအမြန်ပျောက်ကင်း ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ယောင်ယမ်းကာ ပြည်တည်၍ ခွဲထုတ်ပစ်ရမည့် အနာများကို ၎င်းအရွက် အုံပေးထားခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်းစေပါသည်။

ထို့အပြင် ငါးအရိုးစူးခြင်း ၊ ကင်းကိုက်ခြင်း ၊ ခြင်ကိုက်ခြင်း ၊ ပျားတုတ်ခြင်း ၊ ပုရွက်ဆိတ် နီကိုက်ခြင်း၊ ခွေးကိုက်ခြင်း ၊ သံစူးခြင်း ၊ ဓားရှခြင်း ၊ကဲ့သို့သော ထိခိုက်ရှနာများနှင့် အဆိပ်ဖြစ် စေတတ်သော ဒဏ်ရာမှန် သမျှကိုလည်း ထိုမဟာကာ ကြံဆစ်အရွက်ကို အရည်ညစ်၍ လိမ်းပေးလျှင်အမြန်ပျောက်ကင်း သွားပါသည်။ ငါးအရိုးစူးခြင်းတွင် ငါးကျီးငါးဧ။် အရိုးစူးမိပါက ပေါ့ဆလျှင် အသက်အန္တရယ်ပင် ကြုံတွေ့ရ တတ်ပါသည်။ ထိုငါးကျီးရိုး စုးမိပါက စူးမိသော နေရာသို့ မဟာကာ ကြံဆစ်ရွက်အရည်ကို သုတ်လိမ်းပေးပါက မိနစ်ပိုင်း အတွင်း လုံး၀ ပျောက်ကင်းပါသည်။

ဆီပူလောင်ခြင်း ၊ ရေနွေးပူလောင်ခြင်း ၊ စသော အပူလောင်ခြင်း အမျိုးမျိုးကိုလည်း အရွက်ကို ထုထောင်း၍ သုတ်လိမ်းပေးပါက အမာရွတ်ပင်မထင်တော့ဘဲ အမြန်ပျောက်ကင်း သွားတတ်ပါသည်။ သွားကိုက် ၊ နားကိုက် များဖြစ်လျှင်လည်း မဟာကြံဆစ် အရွက်အရည်ကို ညစ်ထည့်၍ အဖတ်ကို ကိုက်နေသော နေရာ၌ ငုံထား အုံထားပေးလျှင် ပျောက်ကင်း ပါသေးသည်။

ထိုမဟာကာ ကြံဆစ်အရွက်ပြုတ်ရည်ကို သောက်ပေးခြင်းဖြင့် မောပန်းမှု နှင့် နာကျင်မှု ဝေဒနာများ ပျောက်ကင်းကာ ယခင်ကထက် ကိုယ်ခန္ဓာ ပေါ့ပါး သွက်လက်လာသော လက်တွေ့အကျိုးထူး ရရှိစေပါသည်။ ထိုသို့သော ရောဂါမှန်သမျှကို အမြန်ပျောက်ကင်းသော မဟာကာ ကြံဆစ် ဆေးပင်ကို နဂါးမြီး ဟုခေါ်ဆိုကြပြီး တချို့ကလည်း နတ်ဆေးပင် ဟု ခေါ်ဆိုကြပါသည်။

တိုင်းရင်းဆေး ဆွေးနွေးခန်း

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*