လူတစ္ေယာက္၏ ပင္ကိုိယ္ စရိုက္တြက္ၾကည္႔႔နည္း

July 29, 2020 Update New 0

လူတစ္ေယာက္၏ ပင္ကိုိယ္ စရိုက္တြက္ၾကည္႔႔နည္း လူတစ္ဦးစီမွာ ပင္ကိုိယ္ `ဗီဇ´ ေလးေတြ ပါလာတတ္ပါတယ္။ ျပင္ဖို႔မႀကိဳးစားနဲ႔၊ႀကိဳသိထား။ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီးရင္ ေခါက္ရိုးက်ိဳးသြားၿပီ။ (၀) ေလာဘႀကီးသူ (အလိုိဆႏၵ ျပင္းျပသူ၊ အက်ိဳးရွိေအာင္လုပ္) (၁) ေဒါသႀကီးသူ (လူတကာကိုိ လိုက္ဆဲတတ္သူ ၊ ျပတ္သားသူ) (၂) ေမာဟစိိတ္လြန္ကဲသူ (ထိုင္းမိႈင္းသူ၊ ရန္မလိုသူ) […]

ထီေပါက္ေစ တဲ့ နိမိတ္ၿပ အိမ္မက္

July 29, 2020 Update New 0

ထီေပါက္ေစ တဲ့ နိမိတ္ၿပ အိမ္မက္ အိပ္မက္ကိုလူတိုင္းျမင္မက္ ပါတယ္။ အိပ္တာ နဲ႔ မက္တဲ့ အိပ္မက္မ်ိဳးက ေသြးေလေခ်ာက္ခ်ားၿပီး မက္တဲ့ အိပ္မက္၊ ေရွးယခင္က ခံစားဖူးတာ ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီးမက္တဲ့ အိပ္မက္၊ နတ္ဆိုးနတ္ဝါးေတြ လွည့္စားလို႔မက္တဲ့ အိပ္မက္ဆိုးရယ္ ဟူရယ္ အိပ္မက္ သုံးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ မိမိတို႔ […]