ငလွ်င္၊ေလၾကမ္း ဒဏ္ခံနိုင္တဲ႔ အဂၤေတမပါ ေက်ာက္ခ်ပ္သားေတြနဲ႔တည္ထားသည္႔႔ ေရွးေဟာင္း ေစတီေလးတစ္ဆူ

July 30, 2020 Update New 0

ငလွ်င္၊ေလၾကမ္း ဒဏ္ခံနိုင္တဲ႔ အဂၤေတမပါ ေက်ာက္ခ်ပ္သားေတြနဲ႔တည္ထားသည္႔႔ ေရွးေဟာင္း ေစတီေလးတစ္ဆူ အဂၤေတ မပါ ေက်ာက္ခ်ပ္သားေတြခ်ည္း ထပ္ပီး တည္ထားကိုးကြယ္ထားတဲ့ ေက်ာက္ထပ္ဘုရား ပါတဲ႔.. ေရႊဘို မန္းေလးလမ္း ဆားေတာင္မေရာက္ခင္ လမ္းခြဲကေန သြားရတာ ရြာနာမည္ေလးက ေတာင္ၾကားရြာတဲ႔…   ဘယ္သူတည္ခဲ့တယ္ ဘယ္ႏွခုႏွွစ္ေလာက္က တည္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ဘယ္သူ […]